Diavetítő

Házirend

 

 Az óvoda adatai:

- Óvoda neve, címe:   Mezőfalvai Tündérkert Óvoda

2422, Mezőfalva

Kinizsi u. 48.

 

- Telefonszám: 06-25-506-987        e-mail: mezofovoda@invitel.hu

Az intézmény nevelési alapelvei:

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik.

 Az óvoda működése:

Az intézmény pontos nyitva tartása:

Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 5.30 – 17.30 – ig.

Reggeli ügyelet rendje:

5.30-tól - 7.30-ig a kijelölt ügyeletes csoportban gyülekeznek a gyermekek.

Délutáni ügyelet rendje:

16- 17.30. ügyeletes óvónő foglalkozik a gyermekekkel hazamenetelig.

Pedagógiai munka az óvodában

Óvodánk nevelési programja: Tevékenységközpontú Nevelési Program.

Foglalkozások felsorolása:

matematika,zenei nevelés, természet – társadalom – ember, vizuális nevelés, testnevelés, mese-vers. Homogén csoportok kialakítására törekszünk felmenő rendszerben.

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát:

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy-és szobatiszta, amikor a gyermek egészséges, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.

 

A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!

Távolmaradás igazolása:

Beteg gyermek nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges orvosnak kell igazolnia.

Gyermekek étkezése

Tízórai: 9 órakor, Ebéd: 12- 13 óra között    , Uzsonna: 15-15.30 óra között

Étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 10-ét követő két munkanap történik.

1. nap: de. 7-9 és du.12-13 óráig

2. nap: de. 7-9 és 12-13 óráig lehetséges

A befizetés pontos dátumát a  faliújságon jól látható helyen kifüggesztjük.

Kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez szükséges igazolások:

Három, vagy többgyermekes kedvezmény: az óvodában kitöltött szülői nyilatkozat alapján.                                                                                                Ingyenes étkezés: érvényes határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, melynek hatályát a szülőnek kell figyelnie.

 

Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével óvodánk házirendjét. Reméljük, hogy az Önök segítségével sikerül megvalósítani a nevelési feladatainkat.

ÓVODÁNKBA JÁRÁSUK IDEJE ALATT SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉST,                          MEGÉRTÉST, TÜRELMET, SOK ÖRÖMMEL ITT TÖLTÖTT NAPOT KÍVÁNUNK!